”Hvert sprog har sin egen melodi” (Vilhelm Grønbech)

Tyskfaget er med sin sproglige melodiske skønhed nøglen til en skattekiste af sproglige mysterier.

Hvis eleverne ikke selv på dette tidspunkt i skolelivet er stødt på den holdning at sproget er forunderligt, er tyskundervisningen en øjenåbner for denne kendsgerning. Med opbygningen af sætningskonstruktioner og bevidstheden om denne, får eleverne ikke blot indblik i egen kultur, de får en langt større international forståelse, der senere vil glæde dem,  - særligt i mødet med andre sprog.

Tyskundervisningen er grobund for en livslang sproglig nysgerrighed. Det er tilladt at gætte, at synge og lege. Sprogets melodi indprenter sig netop på nethinden i mødet med sproget og dets kultur, når man holder alle sluser åbne.

Skattekisten med sprogets mysterium åbnes når eleverne med kroppen, gehør og gloser begynder at danne sætningskompositioner i overflod. Eleverne skal mærke at der er brug for deres kundskaber. Alle aktiviteter i klasserummet kræver at eleverne gør brug af de evner de nu har – også selvom deres sætningskonstruktioner ikke er korrekte. De vil møde den kendsgerning, at de kundskaber de har, er eneste forudsætning for at forøge dem.

I tysk tages udgangspunkt i de 4 emner:

tysk

Læseplan

Se læseplan for tysk