Der henvises til fælles mål https://emu.dk/grundskole/tysk/faelles-mal