Lad os forføre dig til en verden af farver, fantasi og kreativitet.

Billedkunst er en rejse i fantasien og i fantastiske billeder, en rejse der skal give indsigt og forståelse for den verden, eleven er en del af.

Det yngste skolebarn befinder og begår sig stadig i ”barndommens land”. Et uspoleret fordybelsesland med uanede muligheder for at skabe, både verden og sig selv. Den spontane tegning giver et lille indblik i barnets virkelighed og forestilling om verden. Undervisningen i billedkunst forsøger at fastholde disse tankebilleder, og bevidstgøre muligheden for at udtrykke sig selv i sin egen verden og muligheder.

Faget har en ambition om at møde eleven med respekt for dennes opfattelse og forestilling om verden.

Netop derfor må man se faget som et frit forskende laboratorium, hvor man med efterhånden flere og flere teknikker og materialer hjælper det personlige udtryk på vej.

Vi betragter billedkunst som et fordybelsesunivers, hvor vi med hjælp fra hele verdens kunstnere viser vej til en verden, som eleven skal finde ind i og forstå, og som eleven bliver klogere af at opholde sig i.

Vi hjælper eleven på vej til at blive sin egen verdens skaber.

Billedkunst 01

Læseplan

Se læseplan for billedkunst