På Frøbjerg-Orte Friskole starter engelskundervisningen i 3. klasse. Undervisningen følger ”Fælles mål” fra undervisningsministeriet.

Når eleverne i 3. klasse for første gang stifter bekendtskab med engelskundervisningen, har de allerede kendskab til sproget, bla. via det musik de hører, fjernsyn og sprogdag. Det er naturligt, at inddrage det kendskab eleverne i forvejen har til sproget i undervisningen, og den kreativitet eleverne må være i besiddelse af. Således vil den første sprogundervisning tage udgangspunkt i den genkendelige hverdag, og er primært baseret på lytning, lege, sange, rim, remser og gentagelser. Engelsklærerne taler så vidt muligt engelsk i alle engelsktimer hele forløbet igennem.

De første sprogår vil være meget præget af det talte sprog, med den hensigt at øge elevernes sprogører. Et af målene i de første år er ligeledes at skabe en god selvtillid i et klasserum, hvor det er acceptabelt at prøve sig frem, med de fejl der må være. Læreren er opmærksom på at undervisningen skal være sjov, og at der skal være plads til mange sjove fejludtalelser.

Senere i forløbet præges undervisningen også af det skriftlige engelsk og grammatiske øvelser, dog stadig med vægt på leg og lytning.

På skolen har vi hvert år en engelsk sprogdag. Sprogdagen er fra 0-9 klasse. Man arbejder i grupper på tværs af klasserne. Alle elever og lærere på skolen er iført engelsk skoleuniform med sorte bukser og hvid trøje.  Sproget er engelsk – også i de små klasser, og indholdet kan fx være leg, sang og teater. Målet er at eleverne får kendskab til sproget på en sjov og konkret måde, samt at eleverne får kendskab til engelsktalende landes kultur og livsstil.

Engelskundervisningens 4 byggesten:


engelsk 01

Læseplan

Se læseplan for engelsk