I skolegården bliver der spillet bold. Elever leger tagfat og gynger, eller måske graver de huller og tunneller i sandet, for at besøge 1000 lande.

Fællesskabet er frisk luft og fysisk aktivitet - i et frirum med uanede muligheder for at mærke kroppen indefra.

Undersøgelser peger mod at børn der er fysisk aktive lærer bedre, er mere koncentrerede og oplever større glæde og får mere selvtillid.

Undervisningen i idræt danner ramme om denne teori. Vores ambitioner er, at alle børn skal mærke glæde, nærvær og fællesskab omkring fysisk aktivitet. De fysiske udfordringer skal helst være en naturlig del af alle elevers skoleliv. Jo mere integreret motoriske færdigheder er i barnet, jo bedre er det. Derfor starter undervisningen i idræt på Frøbjerg- Orte Friskole allerede i børnehaveklassen. Også vores skolefritidsordning Hobbitten har fokus på bevægelse, her er der flere motoriske tilbud til børnene i løbet af ugen.

Undervisningen i idræt afspejler imødekommenhed og respekt for det enkelte barns nuværende motoriske og rytmiske færdigheder. Idrætsundervisningen tilgodeser alle perspektiver i det samlede undervisningsforløb

  • Det legende
  • Det konkurrenceprægede
  • Det eksperimenterende
  • Det udtryksmæssige
  • Det sundhedsmæssige
  • Det miljømæssige.

For at opnå størst mulig progression i den motorisk undervisning, starter arbejdet med kroppen i børnehaveklassen med simple udfordringer, der stimulerer grov- og fin motorikken.

Målet er at eleverne hen ad vejen indser, får indsigt i og viden om, at kropslighed og bevidsthed herom, kan have en væsentlig indflydelse på egen livskvalitet.

”Det barn, som er god til at bevæge sig, har også bedre mulighed for kropsligt at give udtryk for tanker og følelser.” (J. Borghäll – bevægelseskommunikation.


Læseplan

Se læseplan for idræt