I Historieundervisningen tager vi på spændende rejser til fortiden. Fortællinger om revolutioner, krige, udryddelse, fattigdom, magt og rigdom, er med til at skabe en forståelse for menneskets udvikling gennem tiderne. En forståelse der er med til at bygge bro til nutiden og fremtiden.

Undervisningen i historie er spændende historier og historisk spænding. Historier der har indflydelse på hvilke ændringer i livet og livsvilkår der skabes, hvordan de skabes og hvorfor.

På den måde får eleverne en forståelse af sig selv og verden i et større tidsperspektiv.

De første historieår i skolen handler meget om Danmark. Om udviklingen fra Stenalder, til jern-, bronze- og middelalder. Hele tiden med sammenligning af nutiden.

Senere bliver undervisningen mere global. Eleverne skal styrke deres forståelse af den danske kultur i mødet med fremmede kulturer. Eleverne skal introduceres for en historisk kanon. Samtidig skal de naturligvis lære at forholde sig til det faglige stof, både hvad angår kildekritik og samfundsetiske dilemmaer.

Det er vigtigt at eleverne har en forståelse af absolut og relativ kronologi i historien, at de har en tydelig fornemmelse af hvad der kom først, uanset hvilket emne de befinder sig i.

Vi forsøger at få eleverne til at forstå at historie er eksistentielt, at vi selv er historieskabte og historieskabere.  Den historiske fortælling skal give mening, set med nutidens øjne.