Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi. Skolelederen har det daglige økonomiske og det pædagogiske ansvar på skolen, men bestyrelsen er med til at bestemme skolens mål og pædagogiske linie. Forældrekredsen ansætter skolens leder efter indstilling fra bestyrelsen.

Der holdes generalforsamling hvert år i april, hvor der vælges 7 repræsentanter, 2 suppleanter til bestyrelsen, en tilsynsførende og en revisor.

Der vælges på skift 4 og 3 repræsentanter, som sidder i 2 år. 1. suppleanten deltager i bestyrelsens møder.

Den samlede bestyrelse kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hvem sidder i bestyrelsen?

 

Formand: Søren Hess. Valgt 2021 for perioden 2021-2023
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 22979119


 

Næstformand: Michael Lenius. Valgt 2021 for perioden 2021-2023
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 28603467


 

Kasserer: Peter Randrup Nilsson. Valgt 2021 for perioden 2021-2023
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 60667790

 

 

Bestyrelsesmedlem: Tobias Perquin. Valgt 2022 for perioden 2022-2024
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 51902122 

Bestyrelsesmedlem: Karin Bøgedal Slothuus. Valgt 2022 for perioden 2022-2024
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 22340784

 

 

Bestyrelsesmedlem: Christina Fadavi Kornerup. Valgt 2022 for perioden 2022-2024
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 60683307

 

 

  

 

Bestyrelsesmedlem: Kristian Leo Pedersen. Valgt 2021 for perioden 2021-2023
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 20498604

 

Bestyrelsessuppleant: Rasmus Dalhoff Skaar. Valgt 2022 for perioden 2022-2023
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 42195530

 

 

Bestyrelsessuppleant: Thomas Olsen Valgt 2022 for perioden 2022-2023
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 40979694

 

 

Medarbejderrepræsentant skole: Lene Gräs.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 21670951

 

 

Medarbejderrepræsentant børnehave og vuggestue: Frank Ortmann Olesen.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.