Optagelsesprocedure på Frøbjerg-Orte Friskole

Børn der ønsker optagelse i kommende 0. klasse på Frøbjerg-Orte Friskole, skal kontakte skolen og udfylde en indmeldelsesblanket. Når denne er udfyldt, og indmeldingsgebyr på 500 kroner er indbetalt, er man skrevet op på Frøbjerg-Orte Friskole.

Der vil være sikret plads til 22 børn i en børnehaveklasse. Skoleledelsen kan, i specielle tilfælde, sætte klassekvotienten op, hvis dette vil gavne klassen. Øvrige opskrevne børn, der ønsker optagelse på venteliste, skal udfylde optagelsesblanketten og indbetale ventelistegebyr på 500 kroner. Herefter opføres barnet på 0. klasses venteliste. Ventelisten til 0. klasse prioriteres i henvendelsesrækkefølge.

Der betales ikke ventelistegebyr til optagelse på skolens øvrige klassetrin.

Optagelse af elev på eksisterende klassetrin, vil blive individuelt vurderet af skoleledelsen og af klassens lærere.

Der tages hensyn til den enkelte ansøger og klassen som helhed. Børn med særlige behov skal indstilles til optagelse til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen tager stilling til den økonomiske del af optagelsesansøgningen.


Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket Friskole, Børnehave og Vuggestue

Udmeldelsesblanket

Udmeldelsesblanket Friskole, Børnehave og Vuggestue

Udmeldelse skal ske med minimum 1 måneds varsel til den 1. i en måned