Dagligdagen på Frøbjerg-Orte Friskole er præget af:

 • Alle er en del af fællesskabet
 • Glade, trygge og kreative børn
 • Lærelyst og engagement
 • Konstruktivt med– og modspil
 • Motiverede og nærværende lærere
 • En hverdag der møder barnet i børnehøjde
 • Ansvarlighed
 • Positiv omgangstone
 • Plads til alle, men ikke til alt
 • Engagerede forældre
 • Høj rengørings- og vedligeholdelsesstandard

Skolens trygge rammer danner base for udvikling af selvværd og selvtillid.

Undervisningen stiler mod udviklende oplevelser og nye udfordringer. Derfor tager den udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, så barnet / børnene får de bedste muligheder for at opleve glæden ved at lære, føle selvværd og styrke selvtilliden.

Skolen er ikke præget af nogen politisk eller religiøs retning.

Vores mål er, at udvikle børnene til selvstændige individer, der kan tage stilling og træffe egne valg.


Skolen i tal

Skolen har:

 • 10 klasser
 • 199 elever
 • 16  lærere og 3 pædagoger  
 • 68 elever i SFO
 • 6 SFO-personaler og 3 ungarbejdere
 • 2 pedeller - heraf 2 chauffører

2 busser (16 pers.)  
Trådløst netværk og bærbare pc'er
Morgensang med fødselsdagssang hver morgen
 
Skov op til skolen
Boldbaner ved skolen
Høj rengørings- og vedligeholdelsesstandard