Det er nødvendigt for skolens drift, at forældrene tager del i det praktiske arbejde på friskolen. Dette skal ikke betragtes som en sur pligt, men snarere som en enestående chance for at oparbejde en kollektiv ansvarsfølelse over for vore børns vigtige fundament i hverdagen:

  • En pæn, veludstyret og tidssvarende skole


Der afholdes forældrearbejdsdage første lørdag i april og første lørdag i september.

Opgaverne varierer fra rengøring, vedligeholdelsesopgaver, havearbejde og andet forfaldent praktisk arbejde. Der udpeges kontaktforældre i hver klasse.

Kan man ikke møde op på de pågældende datoer for forældrearbejdssage, er der mulighed for at koble sig på andre projekter, hvor opgaven og nærmere tidspunkt for udførelse aftales med bestyrelsen.

 

foraeldredag2014