Man kan ikke være sur når man synger!

Fælles morgensang i skolens aula er et af skolens væsentlige musiske elementer. Morgensang er dagens første møde med en bred musikkultur, som fortsætter i musikundervisningen for elever fra børnehaveklasse – 5 klasse.

De mange elementer i musikundervisningen som musikalsk skaben, -udøvelse og -forståelse, tager udgangspunkt i det lille barns spontane sang, der fra første skoledag ligger med mange følelser og udtryk, som et fundament til en livslang musikalsk udvikling.

Den musiske kompetence skærpes gennem øget opmærksomhed på elevernes måde at udtrykke sig på. Dansen skal styrkes fra den fastlagte dans til den mere improviserede del i de lidt ældre klasser, hvor eleverne har flere redskaber og øget bevidsthed og indsigt i sig selv og sit eget personlige udtryk.

Samspillet styrker elevernes tålmodighed og koncentration, hvilket har en stor overførselsværdi til andre fag. Samtidig er de musiske elementer en vigtig brik i det samlede billede af det hele menneske og dennes fortolkningen af sig selv .

Musikundervisning er en tonekomposition, skabt af hjertets puls og rytme.

 

Områder

Se områder for musik