Der kommer et tidspunkt i et hvert barns liv, hvor de må indse, at der ikke findes noget entydigt svar på universet og hverdagens store spørgsmål.
Undervisningen i fysik/ kemi vil støtte eleverne i at forholde sig til det faktum, at der findes mere end et svar på forskellige problemstillinger.

Den ydre ramme for undervisningen i fysik/ kemi er elevernes nysgerrighed og aktuelle forståelse.  Undervisningen forgår i dialog med eleverne, i et undervisningsrum hvor ideer og kreativitet har optimale udfoldelsesmuligheder, hvor nye tanker fødes, hvor observationer, undersøgelser og eksperimenter bliver begyndelsen på nye og mere udfordrende opdagelsesrejser.

Elevernes (nye) verdensbilleder, og de mere naturfaglige sprogudtryk,  skal give dem evne til at vurdere og forstå livets uhåndgribelighed med alle dets synsvinkler.
Undervisningen skal give eleverne lyst til at forholde sig til og tage ansvar for brugen af naturressourcer og menneskers livsforhold.

fysik


Slutmål

Se slutmål for fysik