Som basisviden og fundament er eleverne siden 1 klasse blevet undervist i faget natur og teknik. Biologiundervisningen er en viderebygning på en del af faget natur/teknik.

I biologiundervisningen skal man undre sig og søge svar. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forhåndsviden, færdigheder, forhold til og opfattelse af biologiens muligheder. Svaret er ikke nødvendigvis givet på forhånd. En del af biologiundervisningen søges og afklares via forsøg og eksperimentering.

Man beskæftiger sig med de naturvidenskabelige forklaringer på spørgsmål omkring systematik (navne slægtskabsforhold i dyreriget) anatomi og fysiologi, etologi (adfærd), evolutionslære, gentik, økolologi og biokemi.

Undervisningen skal lede frem til at eleverne bliver selvstændige, ansvarlige i forhold til fx aktuelle miljøproblematikker, samt andre etiske/moralske dilemmaer i forhold til det naturvidenskabelige og samfundsmæssige.

At give eleverne en holdning til miljø og etik er et mål i sig selv.

Det er samtidig væsentligt at gøre eleverne klart, at teori er en holdning, og ikke nødvendigvis en global sandhed. Man kan argumentere naturvidenskabeligt ud fra sandsynlige sandheder, men man kan ikke diskutere sig frem til en sandhed, kun til en logisk videnskabelig sandsynlighed. Det samme gælder for andre naturvidenskabelige fag, som fysik og geografi. Tværfaglighed mellem netop disse tre fag er derfor oplagt, og forekommer også sporadisk.

Biologiundervisningen rykkes gerne ud i naturen eller på andre, mere uudforsket, steder af skolens områder.

I Biologi beskæftiger man sig med 4 hovedområder:

biologi 01

Læseplan

Se læseplan for biologi