Der henvises til fælles mål https://emu.dk/grundskole/kristendomskundskab/faelles-mal