På Frøbjerg Orte friskole danner kristendomsfaget ramme om en undervisning, der er kundskabsmeddelende og ikke forkyndende.

Kristendomsundervisningen tager afsæt i ”Fælles mål” for folkeskolen.

Fra ministeriets side er undervisningen i kristendom blevet opprioriteret og er nu prøvefag.

Vores indkøbte undervisningsmateriale i kristendom, har fokus på undervisningsministeriets krav til de faglige mål, og ruster således eleverne til at bestå prøven i kristendom på 9 klassetrin

Materialet er bygget op, så eleverne gradvist får bygget mere og mere på den allerede lagrede viden. Flere af de bibelske fortællinger går igen på flere klassetrin, med det formål at eleverne skal forholde sig mere og mere til budskaber og etik, jo ældre de bliver.

De 4 overordnede emner, skal forstås over et helt skoleliv. Således vil de bibelske fortællinger fylde mest i de små klasser, mens etik, filosofi  og andre religioner fylder mere og mere jo ældre eleverne bliver. Vi lægger vægt på at man skal have en grundlæggende viden, for at kunne forholde sig til, og tage stilling til religionsbaserede teorier.  

I de større klasser er kristendomsundervisningen fundament for, at kunne tage stilling til både samfundsvidenskabelige og etiske spørgsmål.  Derfor kommer  kristendomsundervisningen, udover at være et selvstændigt fag, ofte til at indgå tværfaglig med andre fag, som fx historie, samfundsfag og dansk.


Læseplan

Se læseplan for kristendom