Hvorfor ikke udnytte børns uforståelige og absurde trang til at destruere regnorme, fange klisterbiller eller haletudser?

Natur og teknik, møder børnene i den udvikling de er. Med faget natur og teknik tager man det første spadestik til fundamentet for en livslang indsigt i, og forståelse for at naturvidenskab er en del af vores verdensbillede.

Natur og teknik er et vigtigt fundament for bla. fagene fysik, biologi og geografi. Den ydre ramme for undervisningen i natur og teknik er netop som i fysik, elevernes nysgerrighed og aktuelle forståelse.

Undervisningen forgår i dialog med eleverne, i et undervisningsrum hvor ideer og kreativitet har optimale udfoldelsesmuligheder. På det niveau man nu er, kan man med sine ”velerfarende” kammerater, tale om oplevelser, opdagelser og særlige fænomener. I erfaringsudvekslingen fødes nye tanker, observationer, undersøgelser og eksperimenter bliver begyndelsen på nye og endnu mere udfordrende opdagelsesrejser.

På den måde forsøger man altid at opretholde den naturlige nysgerrighed børn heldigvis besidder. Samtidig giver man i dialog, eleverne ansvarlighed og omsorg over for det miljø de befinder sig i.

Ved at tage udgangspunkt i de konkrete billeder eleverne kan forstå, fremmer man deres glæde ved at beskæftige sig med faget, fordi det bliver så vedkommende. Man giver dem samtidig et solidt indblik i sprog og begreber, der kan være med til at fremme deres forståelse og interesse for naturfag, når de bliver lidt ældre.


Læseplan

Se læseplan for natur og teknik