Der henvises til fælles mål https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faelles-mal