Samfundsfag handler om at give eleverne indsigt i det samfund vi lever i.

Samfundsfag hænger tæt sammen med faget historie.  I historieundervisningen lærer eleverne at de er historieskabende og historieskabte, I samfundsfag lærer eleverne at forstå sig selv som en del af det fællesskab de deltager så aktivt i allerede.

Når elever i 8 klasse starter med at blive undervist i samfundsfag, skal undervisningen afspejle det samfund de er en del af. Demokrati og medbestemmelse har en stor samfundsmæssig værdi, og bliver dermed også nøgleord i den undervisning eleverne modtager.

Af sammen grund fungerer undervisningen i samfundsfag bedst ved at præsentere et emne eller en problemstilling. Eleverne får mulighed for at få indflydelse på indholdet, får lov til at forholde sig, og dermed gøre sig selv ansvarlige over for de tanker, de gør sig om deres nutidige hverdag, og om deres fremtid. Af projektopgaven kræves, at nogle af disse tanker/problemstillinger fra undervisningen, indgår som en naturlig del af opgaven. Projektopgaven skal afspejle de tanker eleverne gør sig om samfundsmæssige forhold, de skal være i stand til at kunne danne en synlig rød tråd fra deres eget liv, til et større samfundsmæssigt perspektiv.

Undervisningen skal afspejle de 4 facetter af livet, som mennesket er en del af: stat, samfund, kultur og natur. 


Læseplan

Se læseplan for samfundsfag