Der henvises til fælles mål https://emu.dk/grundskole/matematik/faelles-mal