Der henvises til fælles mål https://emu.dk/grundskole/madkundskab/faelles-mal