På Frøbjerg-Orte Friskole er der obligatorisk undervisning i drama på 5 og 6 klassetrin.
Undervisningen er 2 timer i 2x ½ år.

Vi ser dramaundervisningen som et vigtigt led i elevernes opdragelse til at kunne forholde sig til, rumme, og stole på sig selv og hinanden.

Vi tror på at dramaundervisningen styrker elevers selvværd og evne til at stå frem i større forsamlinger. Vi mener at undervisningen i drama er med til at styrke og bevare elevernes koncentrationsevne.

Vi bruger teatrets grundelementer: agering, rum, figur og forløb gennem grundlæggende øvelser

Vi bruger faget til at styrke elevernes evne til improvisation og udvikle kropssprog og –udtryk. Dramaundervisningen er en ramme for at have det sjovt og hygge sig. Vi griner meget med hinanden, og nogle elever oplever undervisningen som et pusterum hvor de har en helt anden status og indlevelse end i andre fag.

Eleverne bliver udsat for meget drama gennem årene. Udover den obligatoriske undervisning i 5 og 6 klasse er der hvert år musical med alle skolens elever.

3 klasse spiller hvert år til jul krybbespil i kirken. 4 klasse arbejder hvert år med skolens julestykke, mens 7 klasse står for årets teater-gallafest,  hvor klassen op til den store teateraften bruger flere timer til at forberede et rigtig flot teaterstykker for hele skolen. Vi tror på at drama er med til at flytte mange grænser, og at drama er med til at øge et fantastisk fællesskab for alle skolens elever.