Der henvises til fælles mål https://emu.dk/grundskole/handvaerk-og-design/faelles-mal