Det skabende arbejde i håndarbejde handler ikke kun om tekstile materialer og færdigheder.

I forenelighed drager æstetiske læreprocesser, fantasi og fagudtryk hen imod skabningen af et sanseligt mesterværk.
Faget handler om at skabe en helhed fra ide til færdig produkt, og dermed også om at skabe sig selv.
Design, planlægning, valg og kreativitet er nogle af de ingredienser der skal i den tykbundede gryde for at opnå den viden, der kan trylle æstetisk indtryk om til æstetisk udtryk.

Eleverne medvirker i et personligt eksperiment, hvor fordybelsen og kreativiteten har rige udfoldelsesmuligheder, hvor personlige valg om design og farver, er afgørende for produktet æstetiske og funktionelle fremstilling. Det kulturelle og samfundsmæssige forhold vil præge de valg eleverne træffer, det skal de gøres bevidste om. Det personlige ejerskab i produktet er medvirkende til at gøre eleven klogere på sig selv.

Alligevel er samspillet med de andre elever af afgørende betydning. Hjælpsomhed, lytning og ansvarlighed over for egne læreprocesser er med til at skabe den gode stemning, som igen er med til at vække arbejdsglæde og atmosfære til det skabende arbejde.


Læseplan

Se læseplan for håndarbejde