Faglighed og kreativitet

På Frøbjerg-Orte Friskole kombinerer vi bevægelse og kreative aktiviteter for at supplere elevernes forståelse og højne fagligheden.

Vi ser således faglighed og kreativitet som nært forbundne. Igennem hele skoleforløbet udfordrer vi elevernes kompetencer, der skal give dem et nuanceret syn på deres egen kunnen og formåen.

Vi kan blandt andet nævne:

  • Fremvisninger af produkter ved morgensang fra billedkunst, musik, digte, engelsk oplæsning m.m.
  • Optræden med drama og musik: 4. klasse teater, 7. klasse teater (skriver selv stykket) samt musical 6.-9. klasse.
  • Emneuger og dage i projektarbejde.
  • Lejrskole 6. klasse til Bornholm.
  • Lejrskole 9. klasse til en udenlandsk storby.
  • Besøg på kunstudstillinger, museer, hørvævsmuseet osv.
  • Natløb for 7.-9. klasse, eks. flygtningeløb.
  • Valgfag med drama og performance.
  • Frivillig sammenspil i Big Band.

Vores tilbud danner altså eleverne igennem hele skoleforløbet, således at vi får nogle unge mennesker der er i stand til at klare sig godt på en ungdomsuddannelse.