I sløjdundervisningen skal hjernen lære at tale sammen med hænderne.

Eleverne får i 2x½ år, på 5 og 6 klassetrin i sløjdlokalet, åbnet muligheden for at skabe deres helt personlige produkt. Produktets vej til virkeligheden starter i hovedet på eleven. Kreativitet, fantasi og uanede muligheder forener elevernes ideer til færdige produkter.

Under vejledning og evt. en ydre ramme fra læreren er produktets rejse startet. Undervejs er undervisningen præget af at forenkle ideerne til børnehøjde. Udvalgte værktøjer - afhængigt af hvad eleverne magter, anvendes som hjælpemidler, eleverne lærer navne og egenskaber på de værktøjer de bruger. Undervejs vil emner som miljø- og ressourcemæssige valg komme på banen. Desuden vil der i undervisningen være høje sikkerhedskrav, så risikoen for skader er minimal.

Produktet slutter når eleven kan kigge på det færdige materiale, glæde sig over både det æstetiske udtryk, kvalitet og udbytte, og forhåbentlig nikke selvtilfreds over produktet s vej gennem hoved hænder og hjerte.

I sløjd arbejdes der med 4 hovedområder:

sløjd

Læseplan

Se læseplan for sløjd