Verden omkring os bliver mindre. Eksotiske rejsemål og internettes umættelige paratviden får os til at søge, finde og vide mere om verden og dens kulturer.

Undervisningen i geografi tager udgangspunkt i den nære konkrete omverden, samt i en global nysgerrighed, og rammer dermed elevernes trofaste verdensbilleder.

I undervisningen bliver der stillet skarpt på begreber og teorier. Disse er med til at afklare og danne overblik over sammenspillet mellem mennesker, politik, natur og kultur.  

Viden fører mere viden med sig, og ved at give eleverne forudsætninger for at forstå den verden vi lever i, skaber vi engagement i den kultur - og naturskabte verden vi lever i. Dermed bliver ansvarlighed og kritisk stillingtagen over for konsekvenserne af miljø og levevilkår vigtigt indhold i undervisningen.

Projekter og fremlæggelser hører hjemme i geografi, naturligvis er læreren medhjælpende til at projekterne bliver håndgribelige for eleverne, så det bliver genkendeligt og aktuelt vedkommende. Emnerne skal kunne relateres/ videreføres til den virkelighed eleverne befinder sig i, eller til andre emner i andre fag.

Geografiundervisningen rækker langt ud over bøger, bogstaver og teori. Geografiundervisningen er også oplevelse med sanserne. Forsøg og praktiske undersøgelser i overflod, suppleres hele tiden med den mere boglige del.


Emner

Se emner for geografi