Som medlem af Frøbjerg-Orte's venner optages forældrekredsen og andre der føler tilknytning til Frøbjerg-Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue, og som ønsker at støtte dens virke positivt.

 

Lidt om Frøbjerg-Orte's venner venner:

 

Formål:

 • At åbne Frøbjerg-Orte Friskole Børnehave og Vuggestue mod lokalsamfundet
 • At stille Fofri’s faciliteter til rådighed for aktiviteter forankret i lokalsamfundet
 • At udbrede budskabet om at Frøbjerg-Orte Friskole Børnehave og Vuggestue er et sted hvor man er velkommen selv om man ikke har børn på Fofri.
 • At give interesserede viden om Fofri’s ”liv” og udvikling.
 • At indsamle penge til brug udover daglige driftsmidler (”Flødeskum på lagkagen”).
 • At fastholde ressourcer/interessen for Fofri blandt tidligere forældre og ansatte på Fofri, gamle elever på Fofri samt generelt i lokalområdet
 • At skabe et forum hvor ovenstående kan mødes.

 

Aktiviteter:  

 • Et hvert medlem af Frøbjerg-Orte's venner kan efter egen interesse arrangere aktiviteter og bruge Fofri’s lokaler for en større eller mindre gruppe af Fofri’s Venners medlemmer og evt. andre interesserede.
 • Frøbjerg-Orte's venner bistår i almindelighed ikke med mindre praktiske opgaver. Disse henlægges til arbejdsdage i forældrekredsen.
 • Frøbjerg-Orte's venner indsamler penge til nærmere bestemte projekter. Fofri’s ledelse og bestyrelsen bestemmer i fællesskab hvad de ønsker indsamlet penge til. Der arbejdes efter et princip om få men ambitiøse mål.
 • At afholde en fest en gang om året hvor alle med nu- frem- og fortidig tilknytning til Fofri kan komme. (Tidligere elever inviteres til Gallafest de første 3 år efter deres gamle klasse har forladt Fofri. Derefter kontaktes de med tilbud om medlemskab af Frøbjerg-Orte's venner.)

 

Medlemskab:

 • Årligt kontingent udgør 250,- pr. medlem
 • Studerende og pensionister betaler et årligt medlemskontingent på 50 kr.
 • Forældre med børn på venteliste til Fofri’s institutioner er automatisk medlem af Frøbjerg-Orte's venner. Kontingentet er en del af optagelsesgebyret.

 

Fra skolens vedtægter:

 

§ 3 Forældre og skolekreds.

 

Stk.3.

 • Skolekredsen består af forældrekredsen og andre, der føler sig knyttet til skolen, og som ønsker at støtte dens virke positivt. Skolekredsmedlemmer skal være fyldt 18 år. Skolekredsmedlemmer kan, af skolens bestyrelse, optages som medlemmer uden stemmeret til generalforsamlingen. Se § 11, stk 1.
 • Bestyrelsens afgørelse om optagelse kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal af bestyrelsen.

 

§ 11

 • Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 6 skal være forældre til børn på skolen.
 • Bestyrelsen skal sammensættes af 6 medlemmer valgt af og blandt forældre i forældrekredsen, mens én vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Ønsker du optagelse i Frøbjerg-Orte's venner, bedes du udskrive og udfylde nedenstående ansøgning og aflevere eller sende denne på skolens kontor.

Ansøgning om optagelse i Frøbjerg-Orte's venner